Truca al: +34 93 200 73 13

Política de privacitat

1.       Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Responsable del tractament:

INFAD, S.L. (INFAD)

Adreça: carrer Manila, 43, 6è 4a 08034 – Barcelona (Barcelona)

E-mail: infad@infadsl.es

Telèfon: 932 007 313

Fax: 932 006 768

N.I.F: B-59826149

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 21711, Foli 0108, Full B 25936

2.       Quines són les finalitats per continuar tractant les vostres dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, especialment, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, de l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (incloent-hi la via electrònica).

3.       Quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys, de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si escau, durant deu (10) anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals. En qualsevol cas, INFAD conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i tret que ens sol·liciti la supressió. Això no obstant, les conservarà durant el període de temps necessari per donar compliment de les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

4.       Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?

La base legítima per al tractament de dades personals és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.

5.       A quins destinataris es comunicaran les vostres dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions terceres vinculades amb INFAD en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a les administracions públiques competents, quan així ho exigeixi la normativa vigent.

Els empleats d’INFAD que tenen drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna d’INFAD poden accedir a les vostres dades personals amb els objectius i finalitats descrites en aquesta Política de Privadesa. Tots els empleats d’INFAD han estat formats i informats de les seves responsabilitats i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres la intervenció de les quals sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

INFAD ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir el nivell adequat de seguretat i de protecció de les dades personals al llarg de la cadena relacionada.

6.       Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Podeu sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades personals en qualsevol moment. Podreu revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l´enviament d´un correu electrònic a infad@infadsl.es acompanyat de l´acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció que ja ens ho hagi indicat amb anterioritat mitjançant l’opció de donar-se de baixa que es troba al peu dels enviaments electrònics, cas en què ja disposem de tal informació.

 

Si no obté una resposta satisfactòria i voleu formular una reclamació o obtenir més informació sobre qualsevol d’aquests drets, podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).