Truca al: +34 93 200 73 13

Consultoria empresa

Estem dedicats al teu negoci des de fa més de  30 anys  no limitant-nos a la pura porta de la comptabilitat i el compliment de les obligacions fiscals; El nostre punt fort és ajudar l’empresari a comprendre els detalls economicofinancers del negoci i del seu sector per poder prendre les decisions adequades en el moment necessari.

A través de reunions periòdiques i amb un seguiment detallat, et facilitem les eines necessàries per analitzar i comprendre els Estats Financers de la teva empresa: Balanç, Comptes de Pèrdues i Guanys i Memòria, ajudant-te a interpretar i emitir judicis analítics sobre la situació econòmica i financera de la companyia.

T’ajudem a fer projeccions a diversos anys d’un negoci en marxa, a valorar la viabilitat econòmica del negoci i fins i tot buscar solucions per a empreses en crisi.

T’assessorem en els aspectes  financers  de l’empresa:

  • Creació i seguiment  balance Banc Empresa.
  • Anàlisi d’Inversions
  • Certificats “due diligence
consultoria empresarial infad
Contacta amb nosaltres