Truca al: +34 93 200 73 13

Laboral

Els serveis professionals del nostre departament es caracteritzen per oferir la màxima versatilitat i especialitat a l’àrea jurídico-laboral, incloent, entre d’altres, els següents serveis d’assessoria laboral:

 • Assessorament i consultoria en tota classe dassumptes relatius al Dret del Treball, Seguretat Social i Administració de personal.
 • Inscripció de l’empresa o autònom a Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Afiliació de treballadors: assessorament en matèria de contractació, aplicació de bonificacions, confecció i tramitació de contractes, pròrrogues, variacions.
 • Nòmines i assegurances socials: confecció de nòmines mensuals, tramitació dassegurances socials.
 • Situacions especials treballadors: tramitació de baixes mèdiques, accidents de treball, presentació de certificats d’empresa al SEPE, INSS o mútues segons correspongui.
 • Baixes i acomiadaments: assessorament i tramitació d’acomiadaments, confecció i presentació papereta de conciliació davant de CMAC, assistència a l’acte i direcció de tràmits.
 • Emplenament i gestió de les obligacions tributàries de làmbit laboral.
 • Control i aplicació de totes les bonificacions, incloent-hi FUNDAE.
 • Costos salarials: elaboració de llistats de control, estadístics, personalitzats segons les necessitats de cada empresa.
 • Pensions i prestacions: assessorament i tramitació.
 • Inspecció de treball i seguretat social: estudi i compareixença davant la Inspecció de Treball.
Contacta amb nosaltres