Truca al: +34 93 200 73 13

Immobiliari

També tenim una àmplia experiència en l’assessorament en tots els temes relacionats amb la propietat:

 • Redacció de contractes d’arres, compra venda, permuta etc. i estudis fiscals sobre la seva repercussió tributària.
 • Cancel·lació càrregues registrals.
 • Declaracions d’obra nova i divisió en propietat horitzontal. Redacció d’Estatuts.
 • Segregacions, agrupacions, cessacions de proindivisos.
 • Gestió comercial per a arrendaments d’habitatges i locals.
 • Confecció de contractes d’arrendaments personalitzats.
 • Estudi de les garanties de l’arrendament i de la solvència dels avaladors.
 • Recaptació dels lloguers i pagament de les despeses inherents a la propietat.
 • Interposició i seguiment de demandes de desnonaments i reclamacions de quantitat.
 • Assegurances de finques.
 • Estudi jurídic de contractes antics d’arrendament.
 • Revisió dels treballs de manteniment i de reparació de les finques administrades.
 • Emplenament de les obligacions fiscals derivades dels lloguers.
Contacta amb nosaltres