Truca al: +34 93 200 73 13

Mercantil

A.- Societats: Som experts en dret societari, i et podem assistir a la constitució de la societat que més s’adeqüi a les teves necessitats, la reforma i actualització dels seus estatuts i protocols; l’augment i la reducció del capital social; transmissió daccions nominatives i al portador, participacions socials, etc. També prestem quan se’ns requereix, tasques de Secretaria dels consells d’administració o altres òrgans rectors de les societats:

  • Constitució de tota mena d’entitats.
  • Redacció i preparació de pactes de socis i protocols familiars.
  • Secretariat de companyies i assessorament als òrgans d’administració i socis.
  • Empresa familiar.
  • Govern corporatiu.
  • Reestructuracions societàries (fusions, escissions, etc)
  • Liquidació de companyies.
  • Impugnació de Juntes de Socis.
  • Accions socials i individuals de responsabilitat contra òrgans dadministració de fet i de dret.

B.- Contractació Mercantil: Tenim gran experiència en el plantejament i la redacció de tot tipus de contractes entre empreses, socis, clients, proveïdors, etc. adaptats a les necessitats de cada client.

C.- Reclamació de crèdits comercials: Al món de la litigació és habitual obtenir sentències estimatòries que finalment acaben no complint-se per la manca de capacitat econòmica del deutor. Per això, de manera prèvia a la interposició de qualsevol demanda en reclamació de quantitat realitzem una investigació sobre la solvència del deutor, tot a fi que el client disposi de tota la informació a l’hora de decidir si vol embarcar-se en un procediment judicial .

En via contenciosa, ens encarreguem de reclamar judicialment tota mena de deutes, i en el cas de societats, sempre estudiem la possibilitat de derivar les responsabilitats a l’òrgan d’administració per tal d’ampliar les possibilitats d’obtenir un cobrament efectiu.

Contacta amb nosaltres