Truca al: +34 93 200 73 13

Comptabilitat

A.- La comptabilitat la realitza l’empresa del client ja sigui per mitjans propis o externs, nosaltres la   revisem  i la preparem per a la seva conciliació amb la fiscalitat i el seguiment bancari.

B.- Nosaltres ens encarreguem de tot ; ens facilita la documentació corresponent (factures rebudes i emeses, contractes, pagaments, cobraments, etc…), mitjançant el suport més convenient i nosaltres elaborarem els estats financers que reflecteixin fidelment la situació econòmica de l’empresa, els quals són clau per als processos de presa de decisions.

Contacta amb nosaltres